Regelgeving mag niet verlammen

Regelgeving mag niet verlammen

De grote boosdoener, zo wordt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) door het intermediair nog regelmatig gezien. Dat weerhoudt Theodor Kockelkoren, lid Raad van Bestuur AFM, er niet van om regelmatig in gesprek te gaan met het intermediair. “Goed financieel advies is namelijk heel belangrijk voor een gezonde, eerlijke en transparante financiële markt.”

Maar dan moet de kwaliteit van het advies wel op peil zijn. “Het gesprek over de kwaliteit wordt al sinds 2006 gevoerd. Sindsdien is er veel gebeurd. De eisen zijn strenger en er is wetgeving gekomen in de vorm van het provisieverbod. Maar de overstap naar werken zonder provisie is een flinke verandering. We zijn nu krap zes maanden verder en we zien wel dat consumenten zich anders gaan gedragen. Het verschilt per product of men bereid is om te betalen voor advies. Nieuwe hypotheekklanten bijvoorbeeld willen best betalen. Ze zijn al enorme bedragen aan het uitgeven en nemen de advieskosten vaak mee in de financiering. Bovendien is een hypotheek een moeilijk product dat men zelf vaak niet goed kan doorgronden.”

Nieuwe oplossingen
“Je ziet ook nieuwe oplossingen ontstaan bij ondernemers. Er zijn adviseurs die klanten de mogelijkheid bieden om zélf voorwerk te doen, zoals informatie verzamelen en invoeren. Consumenten zitten daar misschien niet op te wachten, tot ze zien dat ze dan 800 euro goedkoper uit zijn. Ik verwacht dat dit soort innovaties vaker gaan voorkomen. Want aan elke vorm van advies hangt een prijskaartje. Elke klant wil wat anders. Differentiatie is goed.”

Hulp en advies
“Wat we ook zien, is dat bij financieel adviseurs soms onzekerheid is naar aanleiding van de nieuwe regelgeving. Ze vragen zich af of wat ze doen nog wel mag en dat kan verlammend werken. Daarom willen we illustratiemateriaal en richtlijnen geven. Zo nu en dan kloppen adviseurs bij ons aan met vragen in de trant van ´ik ben dit van plan, mag dat wel?´. Ik juich dat van harte toe en ik wil de aanwezigen ook zeker op die mogelijkheid wijzen.”

Verwarrende vrijheid
Een veelgehoorde vraag van adviseurs is of ze ook een deeladvies mogen uitbrengen. Kockelkoren heeft daar een duidelijk antwoord op: “Ja, dat mag. De wet is redelijk algemeen: je moet zoveel mogelijk informatie van je klant vergaren en op basis daarvan advies geven. Dat geeft adviseurs een bepaalde mate van vrijheid, maar het is ook verwarrend. Wat ook goed is om te benadrukken: de prijs moet in verhouding staan tot de omvang van de vraag. Bij kleine transacties is het soms voldoende om aan de hand van slechts een paar vragen tot een goed advies te komen. Het is wel belangrijk om goed te documenteren hoe een advies tot stand is gekomen. Zorg dat je een handtekening van je klant hebt, wanneer de zorgplicht geldt.”

Aandacht voor de klant
Het lijkt voor intermediairs wellicht zo of de AFM zich alleen met de financiële instellingen en dienstverleners bezighoudt, maar ook de klanten hebben een rol. Kockelkoren: “Klanten moeten kunnen vertrouwen op de toezichthouder, maar we proberen ze wel op te leiden. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een checklist die je mee kunt nemen naar een adviesgesprek. Door tien punten af te vinken, weten zij dat de belangrijke zaken zijn besproken. Helaas zegt dit niet altijd alles over de kwaliteit van het advies.”

"We zijn gespitst op de kwaliteit van de dienstverlening. Als die in het gedrang is, dan verscherpen we het toezicht."

Aandachtspunten zakelijke klanten
Waar moet een financieel adviseur rekening mee houden bij zakelijke klanten? “De aanpak is in grote lijnen hetzelfde. Zeker wanneer het gaat om ZZP’ers die door de wet worden gezien als particulieren. Anders is het bij bijvoorbeeld grote collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waar nog wel op basis van provisie wordt gewerkt. Ondernemers moeten zich dan afvragen of ze dat toestaan in hun nieuwe fee-model. Het aanscherpen van de regels voor de zakelijke markt staat momenteel niet op de politieke agenda en ook niet op die van de AFM. We zijn gespitst op de kwaliteit van de dienstverlening. Als die in het gedrang is, dan verscherpen we het toezicht.”

Doorlopende zorgplicht
We hebben ook geen plannen in de richting van een totaal provisieverbod. De markt voor schadeverzekeringen blijft voorlopig zoals die is. Wat wel op onze agenda staat, is het nog beter beschermen van de particuliere klant. De doorlopende zorgplicht is in aantocht. De belangrijkste aanleiding voor de nazorg bij de adviesverplichting zijn de mensen die het water aan de lippen hebben staan, omdat ze een jaar of zeven geleden niet goed geadviseerd zijn.”

Top 100
Een van de aanwezigen vroeg of de AFM een voorstander is van een rankingsysteem en een top 100 van beste financieel adviseurs. “Hoe interessant ook het idee, de inspanning zou voor de AFM niet tegen de kosten opwegen. We kijken wel met belangstelling naar de private initiatieven waarbij klanten hun adviseur een cijfer geven.”

Passende beloning
Tot slot werd Kockelkoren gevraagd of de waarde van advies hetzelfde is als een passende beloning. “Als het goed is, dan is beloning een reflectie van de waarde van advies. En is dat dus in overeenstemming. De adviseur maakt een berekening op basis van de tijd die hij in een advies steekt. Maar de waarde is natuurlijk subjectief. Hij zou bij zijn klant moeten nagaan of die waar voor zijn geld heeft gekregen en, liever nog, of er toegevoegde waarde is geleverd.”

Delen:

Vindt u dit artikel nuttig?

0 Reacties
Er zijn nog geen reacties.
Wees de eerste met een reactie.

  ?

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws in uw mailbox

Elke maand meer over
De waarde van advies in uw mailbox.