Richtlijnen voor bezoekers

De website waardevanadvies.nl wordt pas écht succesvol als bezoekers meedoen aan de dialoog, hun mening geven en ervaringen delen. Wij nodigen u daar graag toe uit. Om de dialoog verder te helpen, hanteren we een aantal spelregels die we hieronder op een rijtje zetten:

  • Reageer bij voorkeur niet anoniem. De dialoog wordt waardevol als bekend is wie de deelnemers zijn.
  • We zijn zeer geïnteresseerd in uw standpunten en inhoudelijke bijdrage. Om die optimaal te delen, raden we u aan om uw reactie helder te verwoorden en alleen in relatie tot het onderwerp te reageren.
  • Uw expertise en standpunten zijn waardevol, wij vragen u daarom vooral iets toe te voegen uit uw eigen praktijk en te putten uit uw eigen ervaringen.
  • We raden u aan om terughoudend te zijn in het geven van persoonlijke informatie via de website zoals telefoonnummers en e-mailadressen.

Daarnaast hanteren we enkele richtlijnen die wellicht vanzelfsprekend, maar niettemin belangrijk zijn om te noemen. We vragen u daarom om:

  • Geen commerciële boodschappen te delen.
  • Elkaar respectvol te behandelen. Kwetsende uitingen, grof taalgebruik, misplaatste grappen of het lastig vallen van anderen stellen we niet op prijs.
  • De privacy van derden te respecteren en geen namen en gegevens te delen zonder toestemming van de betrokkenen.
  • Niet te linken naar websites die de wettelijke grenzen of de grenzen van het fatsoen overschrijden.

Wij behouden het recht om bijdragen aan te passen of te verwijderen als ze in strijd zijn met de bovengenoemde richtlijnen of als bezoekers onrechtmatig handelen. Daarnaast behouden we het recht om spamberichten te verwijderen. In het uiterste geval kunnen we bezoekers tijdelijk of permanent de toegang tot de website ontzeggen.

Nieuws in uw mailbox

Elke maand meer over
De waarde van advies in uw mailbox.