Maak de waarde van advies meetbaar

De markt voor financieel advies staat onder druk. Toch verwacht ik dat er voor de intermediairs een gezonde markt is. Er zullen altijd consumenten blijven die hun verzekeringen liever door iemand anders laten regelen of die het wel zelf willen regelen, maar niet zonder advies.

Dit advies winnen zij gratis in via allerlei kanalen, zoals collega's, andere zelfstandigen, vrienden, familie, internet, social media, etc. Totnutoe was het beeld, dat het advies van een tussenpersoon ook gratis was. Dit beeld zal per 1 januari voor een deel van de verzekeringen drastisch veranderen.

Deze consumenten moeten nu de afweging maken of ze zelf voldoende informatie hebben verzameld, of dat het toch nog wel nuttig is het aan een professional te vragen. In dat laatste geval moet de consument ervan worden overtuigd, dat het geld wat hij betaalt voor het advies, de investering waard is.

Voor de potentiële klant moet het bedrag dat hij betaalt voor het advies in verhouding staan tot het premiebedrag én de potentiële schade die hij kan oplopen. Het laatste argument wordt vaak vergeten. Om hem ervan te overtuigen voor het advies te betalen, is het van belang om beide aspecten inzichtelijk te maken.

Tenslotte is het belangrijk de tevredenheid over het advies te meten. Klanten die zeer tevreden zijn, zullen eerder aanbevelen en zelf ook eerder geneigd zijn terug te komen voor advies.

Over Laurens van Graafeiland

Ir. Laurens van Graafeiland is technisch bedrijfskundige en partner bij Baken Adviesgroep, een strategisch marketing intelligence adviesbureau met een fact-based aanpak.

Delen:
Nieuws in uw mailbox

Elke maand meer over
De waarde van advies in uw mailbox.