De waarde van advies in een verandering van tijdperken

Wat is de waarde van advies in een sterk veranderende wereld? Die vraag bleef onbeantwoord tijdens het recente event van het Verbond van Verzekeraars.

Wat wel duidelijk werd is dat verzekeraars te maken hebben met een brede mix aan ontwikkelingen die het fundament van hun bedrijven frontaal raken. Big Data, robotisering, nanotechnologie, verminderde solidariteit, ander klantgedrag, 3D-printing, de deeleconomie, allemaal ontwikkelingen die van invloed zijn op het verzekerd belang. Maar in hoeverre raken deze ontwikkelingen de positie van de financieel adviseur?

Een belangrijke conclusie is dat de onzekerheid als gevolg van de verandering van tijdperken groot is. Dat er grote veranderingen gaande zijn is wel helder maar welke veranderingen er exact gaan plaatsvinden en wat daarvan de impact zal zijn is een stuk onduidelijker. Dat vraagt om het vermogen tot flexibiliteit, zowel bij consumenten als bij ondernemers. Onderzoek toont aan dat de waarde van financieel advies toeneemt naarmate klanten onzekerder zijn en hun situatie complexer. Deze theorie volgend is, gezien de grote en structurele veranderingen die gaande zijn, de toekomst van de financieel adviseur gewaarborgd.

Dat betekent overigens niet de financieel adviseur in zijn huidige vorm. Ook de financieel adviseur zal zich moeten aanpassen aan de eisen van deze tijd. Integratie van online en offline dienstverlening wordt belangrijker, specialisatie in het omgaan met nieuwe risico’s, hybride dienstverleningsconcepten en bijvoorbeeld riskmanagement vergen een andere deskundigheid en vaardigheden dan de gemiddelde traditionele assurantieadviseur nu bezit.

Daarnaast ben ik ervan overtuigd dat de echt onafhankelijk adviseur de grootste waarde in de toekomst kan toevoegen aan consumenten en bedrijven. Deze overtuiging wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek. Mijn advies is dan ook om zwaarder in te zetten op een echt onafhankelijke positie. Daarmee bedoel ik dat je voor je bedrijfsvoering in de toekomst niet meer afhankelijk moet zijn van de grillen van banken en verzekeraars. Je relatie met de klant moet je primaire aandachtsgebied zijn, omdat daar je toekomst en je verdiencapaciteit ligt. Het financieel advieskantoor van de toekomst is volledig autonoom en in staat om snel en daadkrachtig zich aan te passen aan de veranderende wereld. Die wendbaarheid biedt je een enorme voorsprong op de logge banken en verzekeraars. En als het Verbondsevent iets duidelijk maakte was het wel dat succesvolle ondernemingen in de toekomst die partijen zullen zijn die zich het beste hebben kunnen aanpassen aan de veranderende vraag uit de markt.

Over Fred de Jong

Fred de Jong (1971) is zelfstandig onderzoeker/adviseur op het gebied van financiële markten. Hij is gespecialiseerd in de intermediaire bedrijfstak

Delen:
Nieuws in uw mailbox

Elke maand meer over
De waarde van advies in uw mailbox.