"Relatie, partnerschip en vertrouwen. De basis van een wederzijds profijtelijke deal"

Het Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) B.V., sinds 1973 gevestigd in Rotterdam, is de grootste droge bulkterminal en de grootste terminal voor kolen en ijzererts in Europa. Vanuit de hele wereld worden de grootste zeeschepen bij EMO met de state-of-the-art terminalinrichting snel en zorgvuldig gelost. De lading vindt geautomatiseerd zijn weg over de terminal voor opslag, bewerking of overslag.

EMO doet dit voor klanten in de energie- en staalsector, die dat onder meer verwerken tot producten, zoals personenauto’s, stalen constructies voor de bouw en industriële machines. Klanten van EMO zitten verspreid over heel Europa.

EMO was van oudsher een gewaardeerde relatie van Willis. Niettemin besloot EMO in het begin van deze eeuw een andere makelaar een kans te geven, vooral ook vanwege de prijs. Gezien de uitstekende relatie bleef Willis ook daarna contact houden met EMO. Die gesprekken gingen veel verder dan het drinken van het spreekwoordelijke ‘kopje koffie’. Wij bespraken de risico’s van EMO, de ontwikkelingen in de markt van Terminals en de voor EMO relevante tendensen in de verzekeringsmarkt. En, uiteraard, wat de nieuwe economische situatie voor dit alles betekende.

Ondanks het feit dat wij niet de verzekeringen ‘hadden’, behielden wij de relatie, het partnership en het vertrouwen. Dat is de basis van een wederzijds profijtelijke deal. Dat bleek ook bij de eerstvolgende makelaarstender. Wij wisten als geen ander wat EMO bewoog, waarmee ze bezig waren, wat de risico’s waren en waar EMO behoefte aan had. En natuurlijk zou dat moeten tegen een eerlijke en, geheel volgens Willis-traditie, volledig transparante prijs.
Belangrijke factor was ook dat het volstrekt helder was wat de wederzijdse verwachtingen waren. Want alleen zo bereik je het beste resultaat: door te weten wat er nodig is, op basis van een intensieve kennis van de risico’s, risicobereidheid en risicotolerantie van de klant.
Dat je dan niet alleen heldere afspraken maakt over het vervolg, maar deze ook stipt nakomt, is een vanzelfsprekendheid.
Met een dergelijk partnership zal het niemand verbazen dat ook op het gebied van employee-benefits een uitstekende relatie met EMO bestaat.
Want ook in de wereld van personele verzekeringen en pensioen is een advies op basis van een afweging van de risico’s, risicobereidheid en risicotolerantie van de klant het beste.

Willis koos voor EMO, EMO koos voor Willis.

Wij zijn er trots op dit prachtige bedrijf te mogen bedienen.


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Input EMO

De samenwerking tussen EMO en Willis gaat al heel ver terug.
In de negentiger jaren van de vorige eeuw deed (mijn voorganger bij) EMO reeds zaken met Willis Coroon.

De samenwerking was goed en er waren in die tijd geen argumenten om met een andere broker in zee te gaan. Rond de eeuwwisseling heeft EMO een tender uitgeschreven en daarbij is de voorkeur voor Willis gebleven. Mijn persoonlijke relatie met Willis dateert van vlak na die tijd. Ik begon als insurancemanager bij EMO als een volledige leek op het gebied van verzekeringen.

Aanvankelijk alleen als tijdelijk waarnemer, maar later bleek dat toch definitief te zijn.
In die periode heeft Willis mij volledig ondersteund door een cursus aan te bieden op kantoor in Amsterdam, toen nog in het havengebouw.

Ik heb daarbij een belangrijk deel van de voor mij relevante organisatie van Willis leren kennen en daarvan heb ik vele jaren de vruchten geplukt.
Een goede relatie met mensen die goed begrijpen waar EMO als bedrijf mee bezig is en die de filosofie achter de bedrijfsvoering doorgronden, heeft grote voordelen bij besprekingen met verzekeraars, zowel bij afsluitingen en continuaties als bij schades.

EMO heeft samen met Willis in die periode ook een open dag voor verzekeraars georganiseerd, om ook deze mensen kennis te laten maken met EMO en ze een goed beeld te geven van de risico’s van de bedrijfsvoering en vooral de maatregelen die EMO nam en neemt om die risico’s tot een minimum te beperken.

Willis en EMO hielden ook jaarlijks een strategiedag waarin het afgelopen jaar geëvalueerd werd en de toekomstige ontwikkelingen bij EMO werden besproken.
Hiermee kon Willis de belangen van EMO goed behartigen bij verzekeraars.

EMO heeft in de periode van 2005 tot 2015 tweemaal een tender uitgeschreven. De eerste tender leidde tot een overstap naar een andere broker, maar die ‘vergissing’ werd bij de tweede tender hersteld en nu zijn EMO en Willis weer partners in verzekerland.
De persoonlijke benadering, het regelmatige contact, ook al is er niet direct een aanleiding, het zich verdiepen in de problematiek van de klant en aandacht op de juiste momenten en van het juiste niveau in de Willis-organisatie, zijn elementen die erg aanspreken in de relatie met Willis.

 

De jury over dit adviesverhaal: "Positief verhaal vanuit de klant EMO. Opvallend is de investering in de klant, ook als die geen klant meer is. Verder blijkt duidelijk dat Willis zich erg goed verdiept in de organisatie, in de klant en in de klant achter de klant. Persoonlijke benadering, oprechte aandacht en het leveren van meerwaarde komen duidelijk naar voren.”

Delen:
0 Reacties
Er zijn nog geen reacties.
Wees de eerste met een reactie.

  ?

Velden met een * zijn verplicht

Nieuws in uw mailbox

Elke maand meer over
De waarde van advies in uw mailbox.